Bài nghiên cứu: Mô tả nguyên nhân, thể lâm sàng vô sinh nữ nguyên phát theo y học cổ truyền