Vai trò của mào tinh hoàn đối với quá trình trưởng thành của tinh trùng

Vào tuổi dậy thì, tinh trùng được sinh ra từ các các tế bào mầm sinh dục tại các ống sinh tinh. Sau đó, tinh trùng được đưa đến mào tinh hoàn để trưởng thành về sự chuyển động và khả năng sinh sản. Thời gian để tinh trùng đi qua suốt mào tinh đến ống dẫn tinh khoảng 10-20 ngày, tùy thuộc vào mức độ sản xuất tinh trùng. Trong quá trình di chuyển trong mào tinh, tinh trùng trải qua quá trình trưởng thành với nhiều biến đổi về hình thái, sinh hóa, sinh lý và chuyển hóa.