News

Cam thảo chế mật ong: tăng tính sinh khả dụng sinh học và tăng tác dụng giải độc

  Tên khoa học: Radix et Rhizoma Glycyrrhizae  Thân rễ hoặc rễ khô của của ba cây cam thảo  Glycyrrhiza uralensis Fisch., Glycyrrhiza inflata Bat., hoặc Glycyrrhiza glabra L., thuộc họ Leguminosae (Shikov và cộng sự, 2021) Điểm nổi bật Sáu hợp chất thay đổi rõ rệt sau khi cam… Read More