Hóc môn hạnh phúc Serotonin và ứng dụng điều trị xuất tinh sớm

Hormone Serotonin là gì? Serotonin /ˌsɛrəˈtoʊnɪn/ (hay Hydroxytryptamine-5, 5-HT) là một chất dẫn truyền thần kinh monoamine được phát hiện vào năm 1935 bởi nhà khoa học người Ý Vittorio Erspamer. Serotonin là một chất dẫn truyền thần kinh monoamin. Nó là một hình ảnh phổ biến như là một đóng… Read More