Bài nghiên cứu: Tác dụng của “Linh phụ khang” trên các chỉ tiêu xét nghiệm của bệnh nhân tăng sản lành tính tuyến tiền liệt