Kisspeptin – Kiss 1-tín hiệu quan trọng trong việc bắt đầu tiết ra hormone giải phóng gonadotropin

Kisspeptins (bao gồm cả kisspeptin-54, trước đây gọi là metastin ) là các protein được mã hóa bởi gen KISS1 ở người. Kisspeptins là các phối tử của thụ thể kết hợp với protein G , GPR54 . Kiss1 ban đầu được xác định là gen ức chế di căn ở người có khả năng ngăn chặn khối u ác tính và ung thư vú di căn . Tín hiệu Kisspeptin-GPR54 có vai trò quan trọng trong việc bắt đầu tiết ra hormone giải phóng gonadotropin (GnRH) ở tuổi dậy thì, mức độ này là một lĩnh vực đang được nghiên cứu. Hormone giải phóng gonadotropin được giải phóng từ vùng dưới đồi để hoạt động trên thùy trước tuyến yên kích hoạt giải phóng hormone tạo hoàng thể (LH) và hormone kích thích nang trứng (FSH) . Các hormone hướng sinh dục này dẫn đến sự trưởng thành giới tính và hình thành giao tử . Làm gián đoạn tín hiệu GPR54 có thể gây ra thiểu năng tuyến sinh dục ở loài gặm nhấm và người. Gen Kiss1 nằm trên nhiễm sắc thể số 1. Nó được phiên mã trong não, tuyến thượng thận và tuyến tụy. https://vi2.wiki/wiki/Kisspeptin