Neurokinin B – NeuroMatrix

Neurokinin B (NKB ) thuộc họ peptit tachykinin . Neurokinin B có liên quan đến nhiều chức năng và con đường khác nhau của con người như tiết ra hormone giải phóng gonadotropin . Ngoài ra, NKB có liên quan đến việc mang thai ở phụ nữ và trưởng thành ở thanh niên. https://vi.nipponkaigi.net/wiki/Neurokinin_B