HÀ THỦ Ô ĐỎ (Radix Fallopiae multiflorae) VỊ THUỐC TRƯỜNG SINH